CR-Corporation Homepage
introductie sp@ce news mercurius venus aarde mars
jupiter saturnus uranus neptunus pluto heelal
de/onze maan astero�den atmosfeer cassini galileo straling

STRALING


Straling is een belangrijk natuurkundig fenomeen dat astronomen helpt veel dingen te begrijpen die men in het heelal kan waarnemen. Maar voorzichtigheid is geboden, een groot deel van het stralingsspectrum is levensgevaarlijk.


Inleiding
Het stralingsspectrum bestaat slechts voor een zeer klein gedeelte uit zichtbaar licht. We beginnen met de grootste golflengte. Dan hebben we als eerste een groot gebied aan radiostraling. Deze straling wordt gebruikt voor radio, tv en andere soorten transmissie-apperatuur. Daarna komen we in het infrarood ofwel de warmtestraling. Ook deze is net zoals radiostraling onzichtbaar en onschadelijk voor de mens. Dan komen we in een zeer beperkt gebied van zichtbaar licht. Daarna krijgen we de ultraviolette straling. Deze wordt weer opgevolgd door de röntgenstraling. Als laatste in het elektromagnetisch spectrum krijgen we de gamma- en kosmische straling. Beide laatste stralingstypen zijn direkt dodelijk voor de mens. Bij deze stralingstypen vindt namelijk massale denaturatie van de moleculen (en atomen?) plaats. Het aardmagnetisch veld beschermt ons tegen de laatste twee stralingstypen.

Het spectrum


� Copyright CR-Corporation - 2022 - Afdrukken print - contact

Valid HTML 4.01! Correct CSS!