CR-Corporation Homepage
INTRODUCTIE 1936 1937 1938 1939 1940
1941 1942 1943 1944 1945 LINKS

INTRODUCTIE


De periode 1936-1945 zal ons altijd blijven achtervolgen. De toeloop en het verloop van de Tweede Wereldoorlog is verschrikkend. Met deze encyclopedie probeert de CR-Corporation de jongere generatie van Nederland duidelijk te maken hoe de Tweede Wereldoorlog ontstond en hoe deze verliep met als doel hen duidelijk te maken hoe zij ervoor moeten zorgen dat zich deze geschiedenis nooit meer herhaalt.


Waarom deze site?
Onder de huidige jongeren bestaat een toenemende desintresse over de Tweede Wereldoorlog. Een vaak gehoord argument is dat het voor hun 'te ver weg' is. Juist deze houding is gevaarlijk. Dat personen zoals Sadam Hoessein en Slobodan Milosevic de macht kunnen veroveren is een teken dat er te onvoorzichtig met de democratieën wordt omgesprongen.

Deze encyclopedie behandelt de toeloop, het verloop en de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Steeds worden per tijdvak van één jaar de belangrijkste punten behandeld. Bovenaan staan deze vermeld. In de gebruikelijke overzichtelijke artikel-structuur worden de belangrijkste gebeurtenissen van het betreffende jaar behandeld.

De Tweede Wereldoorlog kostte miljoenen burgers en soldaten het leven. Het was ook het eerste menselijke conflict waarbij bevolkingsgroepen systematisch vanwege hun geloofs- of politieke overtuiging werden vervolgd en vermoord. De mensheid is vaak geneigd om de zwartste perioden uit de geschiedenis snel te vergeten. Toch is deze aanpak niet de juiste. Hoe verschikkelijk ook, dient men juist - uiteraard met respect - de situaties te analyseren en er lering uit te trekken. Alles met slechts één doel voor ogen: in de toekomst soortgelijke situaties reeds in de kiem te kunnen smoren en herhaling te voorkomen.

Deze reeks van internetsites over dit onderwerp zijn dan ook louter informatief bedoeld. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de feiten die hier worden gepresenteerd worden opgevat als een waardering voor welke partij in dit conflict dan ook. Dit is ook de insteek waarmee de artikelen zijn geschreven, objectief en onpartijdig. Geen enkele partij in dit grootste humane conflict uit de wereldgeschiedenis treft geen schuld. De CR-Corporation is ervan overtuigd dat de lezer zelf uit de gepresenteerde feiten de conclusie voor zichzelf kan trekken over wat goed en fout is.

Een deel van de encyclopedie is nog steeds onder constructie, hoewel alle teksten af zijn. De toekomstige uitbreidingen zullen het hier en daar aanvullen van artikelen betreffen en het beschikbaar maken van meer beeldmateriaal. Elk van de voltooide artikelen is hier en daar vergezeld met foto's die de sfeer uit die tijd goed weergeven. Alle tekst is per 11-09-2005 voltooid.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar dhr. François Heymans, die de teksten controleerde op taalkundige correctheid.

Afdrukken
Als je een afdruk wilt maken van een bepaalde pagina, maak dan gebruik van de nieuwe afdrukweergave! Deze vind je helemaal onderaan elke pagina, meteen rechts naast de copyrightmelding. Als je daarop klikt, opent zich een nieuw venster waarin dezelfde tekst en afbeeldingen worden weergegeven, maar dan in een formaat waarmee je printer beter overweg kan. Zo wordt de tekst keurig (en vooral volledig) afgedrukt en blijven afbeeldingen op hun plaats. Ook voor zwart-witprinters zou deze weergave geen problemen mogen opleveren.

Dit geeft je meteen een ideale gelegenheid het materiaal off-line te bestuderen! (deze functie heeft de voormalige PDF-exports vervangen)

Algemeen beeldmateriaal
Respectievelijk: de oude vlag van Duitsland vóór het Nationaal Socialisme en het uiterlijk spektakel van het fascisme.


Deze sites worden beheerd door de CR-Corporation. Voor suggesties, vragen of opmerkingen kun je een e-mail versturen via het contact formulier of kijk op onze homepage op http://www.cr-corporation.nl, welke eveneens te bereiken is door op het logo geheel linksboven te klikken.


� Copyright CR-Corporation - 2024 - Afdrukken print - contact

Valid HTML 4.01! Correct CSS!