FR PARIS - MAASTRICHT NL
Welkom!
article image
Hartelijk welkom op de Homepage van de CR-Corporation!

Sinds 2007 is deze website volledig tweetalig: Nederland en Frans. Dat jaar markeerde ook een grote verandering in het bestaan van de website, zowel inhoudelijk als zijn grafische vormgeving. Aarzel niet om de verschillende rubrieken te verkennen die je meenemen in een universum van de domeinen van de informatica, de geschiedenis en reizen over de hele wereld.
Nieuw logo
article image
Samen met de nieuwe stijl van de website, is ook het logo van de CR-Corporation veranderd. Het nieuwe logo onderstreept het proces van vernieuwing. Na 12 jaar trouwe dienst neemt een nieuw logo het over. Het nieuwe logo maakt gebruik van rondere vormen waardoor het minder "stekelig" overkomt en ook makkelijker in verschillende layouts kan worden verwerkt. Het nieuwe logo is gebaseerd op de drie basiskleuren die zowel de Nederlandse als de Franse vlag karakteriseren: rood, wit en blauw. De letters "C" en "R" lopen middels "knooppunten" in elkaar over om een solide geometrisch geheel te vormen.

Het nieuwe logo in vol ornaat
Profiel CR-Corporation
article image
De CR-Corporation is in de strikste vorm een eenmansorganisatie die opereert vanaf 1997. De naam is gekozen als organisatienaam waaronder in het begin als amateur programma's werden geschreven en publicaties over allerhande uiteenlopende onderwerpen op internet werden gepubliceerd. Later - ook in de context van studie - kreeg de informatica de overhand en werd dit verder geprofessionaliseerd.

De CR-Corporation wordt geleid door Cyrille Raemaekers MSc. Voorts bestaat er een team van administrateurs en moderators, die samen verantwoordelijk zijn voor de invulling van niet aan informatica gerelateerde inhoud van de website. In deze context kan de CR-Corporation dan ook gezien worden als een soort vereniging. Dit verklaart het gebruik van het woord corporation in de naam.

Heden ten dage is de CR-Corporation actief in het domein van hoog-kwalitatieve systeemontwikkeling in de informatica. Zie de pagina professioneel voor meer informatie over de professionele activiteiten.